Ombyggnationer

Vi utför både mindre och större om- och tillbyggnationer. Det kan vara alltifrån att renovera enstaka rum till att göra utbyggnad av hus.

Vi tar hand om hela kedjan av entreprenörer och har bra kontakt med seriösa och pålitliga entreprenörer.
Några av de projekt vi utfört är:
Nya Kretsloppsparken ReTuna, Eskilstuna Energi & Miljö
Ombyggnation av lagerhall till ny återvinningsgalleria. Nyproduktion betongarbeten för nya återvinningsramper
Takbyte Vilsta Ridhus, Eskilstuna Kommunfastigheter
Carportar Grankvistgatan, Brf. Eskilstuna
Nybyggnation av tre carportar för ca 45 bilar.