Tosterön

Beställare: JW Bostad AB

Grundläggning för energismarta hyresbostäder. VA, el, fiber samt finplanering. 
Fem bostadshus med tillhörande servicebyggnader.