Strängnäs Bildemontering

Beställare: Strängnäs Bilskrot AB

Nybyggnation av bildemontering med tillhörande hårdgjorda ytor.